Ačkoliv to nikdo z nás neslyší rád, všichni jednou zestárneme. Jste-li stále mladí, jistě si tuto myšlenku vůbec nepřipouštíte a kategoricky ji odmítáte. Jistě, vrásky, bolavé klouby a záda, nesloužící chrup a nemoci se zdají být na míle vzdálené vašemu svěže vypadajícímu zevnějšku. I přesto byste již nyní měli myslet na budoucnost a vše, co přinese.
chůze po schodech.jpg
Nejedná se o nic radostného, avšak v mnoha případech se tomu jednoduše nevyhnete – s věkem dochází ku snížení pohyblivosti těla a vše se následně stává těžce překonatelnými překážkami. Jistě si vzpomenete na své starší rodinné příslušníky, kterým dělá problém vyjít schody.
zaparkovaná kola.jpg
Není tedy nic snazšího, než už nyní myslet dostatečně dopředu a zachovat si praktický pohled na věc. Bezbariérový přístup představuje řešení pohybových obtíží, které mohou jednou dostihnout vás či vaše blízké, případně se s nimi musíte již nyní potýkat.

Jak víme, bohužel člověka může v průběhu života postihnout i úraz, který výrazně omezí jeho pohyblivost, v nejhrozivějších případech jej zcela upoutá na invalidní vozík. Nemusí jít tedy pouze o obtíže jdoucí ruku v ruce s narůstajícím věkem.
zaparkovaná kola.jpg

Myslet dopředu se vám vyplatí

V dnešní době se klade velký důraz na bezbariérové vstupy, které tak znatelně usnadňují život nemohoucím. Je již zcela běžnou praktikou, umisťovat bezbariérové vstupy ke každé nové stavbě ve městech, stejně je tomu tak i ve stanicích dopravních prostředků.

Hojně se užívají:

· RAMPY
· ZVEDACÍ PLOŠINY

Nezůstávejte pozadu ani vy a zvažte investici do bezbariérového přístupu k vašemu rodinnému domu. Můžete uvažovat jednak o klasických rampách, kterými účinně nahradíte schody. Nohy tak není zapotřebí natolik namáhat, pochopitelně je zde i možnost sjezdu pro invalidní vozík.

Další možností jsou zvedací plošiny. Právě ty se vyznačují ještě větší efektivitou nežli zmiňované rampy, s tou však souvisí i vyšší pořizovací cena.

Rozhodnete-li se pro jednu z výše uvedených možností snadného přístupu do vašeho domova, jistě nebudete jednou litovat.