Sport je pro mÄ› nÄ›co, jako takový životní styl a životní standard. Já si myslím, že jsou lidé, kteří také mají sport tak, aby se o nÄ›co zajímali a nebo aby také poznali tÅ™eba další přátelé a nebo tÅ™eba i svého partnera. Například moje sestra právÄ› potkala svého partnera pÅ™i tom když hráli golf. Já si myslím, že hraní golfu je docela populární. V dneÅ¡ní dobÄ› se hraje golf opravdu ve velkém. Také na základní Å¡kole naÅ¡i uÄitelé právÄ› hráli golf a mÄ›li také takové golfové poÅ™ady, které dÄ›laly, když tÅ™eba uÄitelé si chtÄ›li zahrát golf. A to hlavnÄ› o velkých prázdninách a podobnÄ›. Jenomže není sport jako sport. NÄ›kteří lidé říkají, že právÄ› sportují, ale sportují pasivnÄ›.

Hokej je také skvělý sport.

A víte, co to znamená? Když nÄ›kdo sportuje pasivnÄ›? To znamená, že sedí tÅ™eba jenom u televize a sledují hokej anebo fotbal a nebo tenis. A nebo vlastnÄ› vÅ¡e, úplnÄ› cokoli jiného, co je sport v televizi. Ale ÄlovÄ›k u toho nemusí nic dÄ›lat. Takže to znamená, že jenom sedí u televize a kouká se na sportovní pÅ™enosy a další sportovní aktivity. Já také samozÅ™ejmÄ› mám ráda sport, jak akÄní fyzicky, tak také ten pasivní, protože kolikrát chodím synovi právÄ› na hokejové a fotbalové turnaje.

Syn je skvělý brankář.

Syn má rád hokej a fotbal, takže obÄas si jde zahrát i nÄ›jaký turnaj a musím uznat, že on je ve sportu opravdu hodnÄ› dobrý. Sice jsem chtÄ›la, aby se syn vÄ›noval jedné Äinnosti, aby to umÄ›l dokonale, jenomže syn se chce vÄ›novat jak fotbalu, tak také hokeji. A prý vůbec neví, Äeho by mÄ›l nechat. Baví ho prý oboje, protože jeho otec ho kdysi pÅ™ihlásil na hokej. Když už já jsem ho pÅ™edtím dávno pÅ™ihlásila na fotbal, takže když syn hrál asi rok fotbal, tak ho potom jeÅ¡tÄ› jeho otec pÅ™ihlásil na hokej. MÄ› to samozÅ™ejmÄ› vadilo a myslím si, že mi to můj bývalý partner udÄ›lal naschvál, protože on chtÄ›l spíš mít ze syna hokejistu než fotbalistu, jenomže já si myslím, že když dítÄ› už bylo zvyklé na fotbal, tak proÄ by zaÄínalo s druhým portem?